Koppla Fortnox till WooCommerce

Driver du en E-butik med WooCommerce? Använder du bokföringsprogrammet Fortnox? Ladda hem integrationen som innebär att information automatiskt skickas till programmet från E-butikens system. En tidsbesparande åtgärd med låg kostnad.

Fortnox WooCommerce – så fungerar det

Integrationen mellan Fortnox och WooCommerce underlättar administrationen och minskar felkällorna när information ska förflyttas från E-handelsplattformen till bokförings- och faktureringsprogrammet. De uppgifter som kunden för in vid beställning är även de som direkt hamnar på underlaget. Bland annat synkroniseras kundernas ordrar, ordersaldo och prisnivåer.

Som E-handelsföretag går det sedan att välja hur informationen ska användas. Den kan exempelvis användas för att automatisk skapa fakturor som sedan sänds iväg till kunden. I och med att fakturan skapas i Fortnox blir den även direkt bokförd. I programmet kan ytterligare en tjänst kopplas på som innebär att programmet hela tiden känner av när fakturorna blir betalda samt skickar ut påminnelser om detta inte sker i tid. På detta sätt kan därmed en kund lägga en order varpå fakturahanteringen sker helt automatiskt via WooCommerce och Fortnox till att betalningen är bokförd. På detta sätt behöver enbart företagen lägga tid på att hantera de varor som ska sändas.

Kortfakta:

 • Ordrar
  Synkronisera alla ordrar till Fortnox system. Detta helt automatiskt eller manuellt.

 • Fakturor
  Fakturor kan skapas med underlag för den information som kunden anger.

 • Valuta
  Integrationen supportar alla de valutor som Fortnox hanterar.

 • Artiklar och inventarier
  I och med att detta plugin registrerar alla försäljningar kan även antalet artiklar inom olika kategorier följas. På detta sätt blir det även enklare att avgöra när beställningar behöver ske.

 • Synkroniserad prislistor
  Priserna som är inlagda i WooCommerce kan föras över automatiskt till bokföringsprogrammet vilket därmed är som underlag för fakturering.

 • Kunddatabas
  Kundernas information sparas i register som överförs till Fortnox kundregister. Därmed finns de även i systemet för enkel spårning.

Installera integrationsplugin

Enklaste vägen att installera detta plugin är att logga in på webbplatsen och där gå till ”Plugin”. Härifrån kan olika plugin installeras direkt från den databas som WordPress tillhandahåller. Skriv in WooCommerce Fortnox i sökrutan och installera sedan det. Önskas hjälp med installation och koppling är detta möjligt att köpa via det företag som säljer detta plugin. Men det finns även guider och enkla manualer online.