Entreprenör & Näringsliv

När man påbörjar ett projekt eller beställer ett uppdrag av någon sort, är det viktigt att man har klart för sig vad det är man vill genomföra. Kan inte beställaren känna till vad den vill ha, kan inte heller de som utför arbetet veta hur de skall gå till väga eller vad slutresultatet skall bli. Riskerna med detta är stora och man kan inte ta för stora chanser när det är så enkelt att göra det hela rätt från början. Dock krävs kravspecifikationer! Det finns en hel del statistik för hur väl olika företag kan hantera ramarna för projekt. I allmänhet kan man se en hel del problem kopplat till att man allokerat för lite procent till beställningsledet. Om man inte känner till vad det är man skall göra för någonting, går det inte att ge ett rimligt datum för leverans eller pris för jobbet. När man har lagt ner för lite kraft på en kravspecifikation kan ett projekt överskrida med 100 %. Detta är självklart någonting man inte skall acceptera.

För att inte behöva sitta med ändringar i sista minuten, eller gå över leveransen med för lång tid, är det bra om någon i gruppen har utbildning i kravspecifikation. När det kommer till hantering och kodning av mjukvaror är detta oerhört viktigt! Utvecklarna ser det hela ur sitt perspektiv och har intresse av att bygga ett så bra och komplext system det går. Här är det viktigt att beställaren är tydlig med vilka funktioner som krävs och hur det skall göras. Om man vill ha någonting billigt och smidigt är det inte ovanligt att man glömmer delar som kan vara mycket viktiga. För de som avsatt tid och kompetens vid beställning, är det vanligt att man endast i viss mån går över priset. Det kan alltid bli någonting man behöver ändra eller lägga till. Dock vet man hur mycket saker och ting kostar samt vad man får ut. Utbildning i kravspecifikation är relevant för många verksamma personer. Alla ifrån VD till projektledare har behov av att kunna förklara vad de vill ha och på vilket sätt. Utan dessa fakta kan man inte få en budget som går att förhålla sig till.

Långsiktig studie

Den som känner sig osäker på hur vinsterna med kravspecifikation ser ut, kan låta en projektledare gå utbildningen. Det är enkelt att se vilka effekter detta har och kan göras så länge man vill fram tills även övriga får denna kurs. Investeringen i utbildning för kravspecifikation är viktig för att man skall kunna få marginaler som bär ett företag. Många gånger räcker det med att en i personalen får lära sig mer om detta för att även övriga skall börja tänka på ett nytt sätt. Det är svårt att vara tydlig i beställningen när man inte sett vad som krävs. Dock kan man snabbt ta efter ett mönster man observerar. Helt klart kan diverse företag vinna mycket på att utbilda personalen för nya krav och behov. Det är någonting som kanske till och med gör skillnad månaderna som följer direkt efter kursen.

nyheter-att-lasa

Tillägg i uppdragens kalkyl

Har du svårt att hålla de ramar ni tänkt er för ett projekt eller äts vinsten upp av förändringar i era beställningar? Det är vanligt att företag går miste om en hel del pengar i onödan. Inte minst när det kommer till data. För att komma till rätta med de problem som orsakar svåra perioder kan man göra enkla investeringar som ökar vinstmarginalerna direkt. Utbildningar inom kravspecifikation har varit någonting som företag dragit sig för. Man vill helt enkelt inte lägga ut mer än nödvändigt i svårare perioder. Finns lite marginal kan man dock vinna åtskilligt på investeringar. Detta i och med att det då går att göra kalkyler som håller bättre, vara snabbare i fråga om leverans, och dessutom ha full koll på vad som händer längs vägen.

De som gått utbildning i kravspecifikation har inte nödvändigt större kompetens än de som inte gjort det. Skillnaden är att man vet hur man gör för att vara öppen och kunnig i beställningens krav. Söker man offerter eller vill beräkna tid för någonting man skall genomföra, är det viktigt att man sätter sig in i vad man vill ha. För en person kan ” en segelbåt” vara en konkret beställning medan båtvarvet inte riktigt känner att de fått reda på all information. Detta betyder att de inte kan ge förslag som håller med er budget. I bästa fall har de föreställt sig någonting större vilket gör att ni endast gör det enklare vid ändring, men har ni varit otydliga och får en segelbåt när ni ville ha ett skepp, är priset någonting som förändras en hel del. Allting som ni vill ha måste finnas med.

Kravspecifikation är viktigt för alla som gör affärer oavsett vilket område som är viktigast. Står man som leverantör och beställare, krävs en hel del information som skall gå ut till den som beställt. En försening hos underleverantören har direkt påverkan på er kundnöjdhet. Detta samt frågan om marginal och TB är vad som bär verksamheten. Har man utbildning i kravspecifikation kan man förhandla effektivt och dessutom kunna beräkna var man landar i fråga om kostnad och vinst.

Bra kursutbud

För att hitta bra kurser inom kravspecifikation kan ni vända er till olika sidor vilka har kunskap inom just detta område. Valet är upp till er, men det kan finnas en hel del vinst för den som lyckas välja det företag som bäst utbildar inom krav och hantering. Investeringen är ofta liten om man jämför med vad man kan få tillbaks i form av snabbhet och korrekta uppgifter. Pris, leveranstider och en hel del andra områden påverkas av kravbiten. Detta är någonting vi känner till och som det går att bevisa med en rad arbeten som gjorts för att hitta möjlig förbättring inom verksamheter som är beställare. Även den som tar emot beställningar kan vinna på kravspecifikation och kunskap om hur man kan beräkna. Detta gör att du får uppskattning på kostnader och att priset stämmer. Kanske är detta vad som kommer bidra till resultatet ni får.