Fördelaktigt att outsourca kundtjänst

Fördelaktigt att outsourca kundtjänst

De allra flesta företag förstår idag vikten av en god kundservice. Att ha en väl fungerande kundtjänst är en viktig nyckel till framgång oavsett inom vilken bransch man verkar, samt huruvida man bedriver sin verksamhet online eller offline. Ett problem som många organisationer har är dock att försöka upprätthålla en hög servicenivå via sin kundtjänst, trots begränsade resurser. En vanlig lösning på detta problem är outsourcing, men vilka är egentligen fördelarna med att outsourca sin kundtjänst?

Fördelar med outsourcing av kundtjänst

3o-BPO är ett företag som tillhandahåller tjänster inom kundtjänst, influencer marketing och content management. Företaget är baserat på Filippinerna och kan därmed tillhandahålla engelsktalande personal som har den utbildning som krävs för att göra jobbet med bravur. Genom att outsourca företagets kundtjänst till dem, gynnas ert företag på följande sätt:

  • Ni sparar pengar. Den främsta anledningen till att företag väljer att outsourca sin kundtjänst är för att göra en kostnadsbesparing. Vissa företag ser det som en kostsam och tidsslukande uppgift att bedriva intern kundtjänstverksamhet, och att man hellre skulle lägga dessa resurser på sin kärnverksamhet. Det humankapital som binds upp av den interna kundtjänsten flyttar fokus från företagets egentliga verksamhet och de uppgifter som medarbetarna är utbildade att utföra, och minskar därmed produktiviteten.
  • Ödsla inte resurser på lågnivåbeslut. Outsourcing av företagets kundtjänst är ett utmärkt sätt att slippa behöva hantera varje enskild förfrågan, vilket gör att ni istället kan spara energi och resurser till att fatta de avgörande besluten. När ni väljer detta alternativ får ni tillgång till personal som är specialiserad på att hantera kundtjänstärenden, vilket är ytterligare ett sätt på vilket ni kan frigöra resurser till att ägna er åt företagets egentliga verksamhet.
  • Ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda kundservice. Såväl större som mindre företag vet hur viktigt det är att tillhandahålla en god kundservice, men för mindre företag kan det visa sig vara kostsamt med en intern kundtjänst. En fördel med att outsourca denna del av verksamheten är att det ofta är billigare än att anlita en eller flera kundtjänstmedarbetare på heltid. Ni kan dessutom välja att bara leja ut det antal timmar per vecka som ni har behov för.