E-handelns utveckling

E-handel har blivit så normalt att ingen av oss som håller på med det ens tänker på att det är något nytt och otroligt modernt. E-handel är inte ens 20 år gammalt! I mitten av 1990-talet fanns inte ens e-handel. Och idag har nästan alla affärer sin egen hemsida, där man kan köpa deras varor. Här ger vi en snabb inblick i e-handelns utveckling.

E-handel var en förhoppning

I slutet av 1990-talet var e-handel verkligen något märkvärdigt och det var också rätt svårt att sälja även de enklaste varor över nätet. Det var en ny kanal för både butiker och konsumenter och ingen visste riktigt hur man skulle bete sig. Det fanns också tekniska hinder som försvårade för den tidige e-handelsentreprenören. Men förhoppningarna på det nya sättet att bedriva handel var höga. Även om det faktiskt inte alltid var helt klart exakt vilka förhoppningarna var. Generellt ansågs e-handeln kunna gynna konkurrensen och därmed skapa lägre priser för konsumenter, samtidigt som det för näthandlarnas del skulle skapa avsevärt större marknader och ge möjligheter till ökade volymer och bättre lönsamhet.

Från en analog till en digital handel har det gått snabbt! Det finns i dagsläget ett större antal företag som alla går in för att bedriva verksamhet på nätet. Nyheter i ämnet finns i stort utbud. Vi rekommenderar bizinformation.se då webbplatsen är en lokalt driven och aktiv sådan.

Från förluster till vinst

Men e-handlandet lyfte inte direkt. I början av år 2000 stod den för bara 1,1 procent av den totala detaljhandeln. Ett år senare hade den ökat till 1,6 procent. Lönsamheten var inte heller särskilt hög eller utbredd inledningsvis. Under 1999 var en av fem nätbutiker lönsamma. Men redan följande år gick fler än varannan butik med vinst. Idag ser det annorlunda ut. Näthandeln mot konsumenter är inte bara väl etablerad och kraftigt växande.