Vanliga frågor och svar kring guldpris

Vad är det egentligen som avgör priset på guld och hur går en värdering till? Det är två vanliga frågor kring guldpris – läs mer om dessa och andra vanligt förekommande frågor och svar inom området här.

Vad är det som avgör priset på guld?

Det finns flera faktorer som påverkar och avgör aktuellt guldpris, bland annat hur världsmarknadspriset ser ut. För enskilda föremål, så som smycken och annat, är det främst dess vikt och karat som avgör priset och högst värde har guld av 24 karat. I november 2022 var priset exempelvis på följande nivå hos en uppköpare.

24 K – 593 kronor per gram

20 K – 454 kronor per gram

18 K – 414 kronor per gram

Mellan 18 och 20 karat skiljer alltså bara drygt 40 kronor per gram och mellan 20 och 24 karat finns en skillnad på drygt 140 kronor per gram. Man kan säga att karat förklarar hur rent guldet är och ju renare desto högre guldpris.

Går det att ta reda på guldpris för specifika föremål?

Ja, det går att ta reda på guldpris för specifika föremål på flera sätt. Det går till exempel att besöka sin lokala guldsmed för att be om en värdering men det finns också många aktörer på nätet som ägnar sig åt uppköp, försäljning och värdering av guld.

För det sistnämna alternativet beställs ett speciellt kuvert från någon av dessa aktörer och det aktuella föremålet skickas tillbaka. Värderingen görs och kunden får besked om föremålets guldpris.

Hur värderas guld?

När ett guldföremål ska värderas används en speciell våg – med mycket högre känslighet än till exempel av vanlig köksvåg. Guldets renhet, alltså karat, kontrolleras och därefter kan priset räknas ut.

Går det att värdera guld på egen hand?

Det är inte rekommenderat att värdera guld på egen hand eftersom det är svårt att få fram en exakt vikt utan en speciell våg. Företag som ägnar sig åt uppköp, försäljning och värdering av guld använder sig av speciell utrustning och har dessutom stora kunskaper inom området.

Visst går det att prova att lägga ringar och andra smycken på köksvågen hemma men den kommer troligen inte visa exakt, så inför till exempel en försäljning kan det vara värt att se till att få guldet värderat av någon sakkunnig.