Vad innebär ett stambyte i Stockholm?

Ett stambyte i Stockholm är ett underhållsarbete i en fastighet som går ut på att byta stammar och rör i fastigheten. Detta kan dock ske på lite olika sätt beroende på rörsystemets skick och fastighetsägarens preferenser. Några exempel på ganska likartade åtgärder är:

  • komplett byte av stammar
  • partiellt stambyte
  • relining

Det finns dock även fler varianter än enbart de som vi har listat ovan. Till exempel är prefabstambyten, kassettstambyten och modulstambyten ytterligare tre exempel på sådana åtgärder. Dessa är dock några av de mer vanliga åtgärderna av detta slag som görs i huvudstadens fastigheter.

Men vad är då egentligen ett partiellt stambyte? När kan det vara aktuellt att göra ett sådant och vilka nackdelar finns det med att byta stammarna på detta sätt? Nedan besvarar vi dessa frågor och förklarar varför det inte är optimalt att göra på detta sätt!

Detta är ett partiellt stambyte i Stockholm

Ibland byts endast en del av rörsystemet i en fastighet ut istället för hela systemet. Detta kallas för ett partiellt stambyte. Det är generellt sett ganska ovanligt med utförande av denna typ av stambyte i Stockholm. Vanligast är istället att hela rörsystemet byts ut på en och samma gång.

Men det kan hända att stammarna behöver bytas partiellt om en bostadsrättsinnehavare på eget bevåg har renoverat sitt badrum. För i samband med detta kan denne ha sett till att även byta ut de stammar och rör som ansluter till badrummet ifråga. Bostadsrättsinnehavaren vill då gärna undvika att behöva renovera sitt badrum igen när stammarna byts i övriga lägenheter i fastigheten.

Men detta kan ställa till problem för bostadsrättsföreningen om många bostadsrättsinnehavara har bytt sina stammar och rör. Det kan till exempel vara så att de olika partiella stambyten som har skett har gjorts med olika standarder. Dessutom kan det vara svårt att utröna vem som bär ansvaret för det arbete som har utförts m.m. Därför är det inte att rekommendera att man utför ett partiellt stambyte i Stockholm. Ett komplett byte av stammarna är vanligtvis att föredra.

Kontakta din lokala expert på stambyten för mer information om detta!

Publicerad i Ny