Vad är en centraldammsugare?

Precis som namnet antyder så är det en typ av dammsugare. Den skiljer sig dock en hel del från den vanliga dammsugaren som du är van vid. Själva centraldammsugaren är en mycket kraftfull dammsugare som är fast monterad mot en vägg och kopplad till ett rörsystem. Oftast är den installerad i en källare. Rörsystemet är utvecklat för att koppla olika rum i byggnaden till dammsugaren. När du sedan vill använda dammsugaren kan du koppla en slang till ett av dammsugaruttagen. Det finns oftast flera uttag som du kan fästa dammsugarslangen på, dessa är strategiskt placerade på olika delar av en bostad eller ett kontor. Du kan köpa centraldammsugare till företag och privatpersoner. När du väl har kopplat på slangen är det bara att sätta igång med städandet.

En praktisk lösning för större ytor

Centraldammsugaren har många fördelar, bland annat att den kan avlägsna även de minsta dammpartiklarna från luften inomhus. Dessutom låter den betydligt mindre jämfört med de vanliga dammsugarna. Det beror på att centraldammsugaren inte befinner sig i samma rum. Det finns även vissa nackdelar med att använda denna typen av dammsugare. Den kräver bland annat att det finns ett fungerande rörsystem på plats. Den långa slangen kan upplevas som krånglig att hantera på grund av sin storlek. En del av sugeffekten försvinner, vilket gör att dammsugningen upplevs som ”svagare” än vanligt. Det kan även vara kostsamt att köpa centraldammsugare till företag och privatpersoner, speciellt om du behöver installera ett nytt rörsystem. De brukar dock vara betydligt mer avancerade än de vanliga dammsugarna, plus att du sällan behöver byta påse.

Alternativ till centraldammsugaren

Du kan naturligtvis använda en vanlig dammsugare istället för att köpa centraldammsugare till företag och privatpersoner. Det finns trots allt inget som hindrar dig från att använda bägge system samtidigt. Fördelen med den mindre dammsugaren är att den i många fall är enklare att ta fram, vilket är bra när du inte har en alltför stor yta att dammsuga. Den är dock inte lika tyst och kan störa personerna som befinner sig på platsen som städas. Om du vill ha en ännu mindre dammsugare som är mer specialiserad kan du använda dig av en minidammsugare. Alla dammsugarna har sina speciella för- och nackdelar. Det är upp till dig att hitta en som passar just dina behov. Du kan hitta många typ av dammsugare på nätet hos de olika återförsäljarna. Om det finns ett rörsystem i den lokal som du vill dammsuga kan en centraldammsugare vara en mycket bra idé.