Utbildning och arbetsmarknad för fastighetsjurist

En fastighetsjurist har samma grundutbildning som andra jurister men har sedan specialiserat sig just mot fastighetsbranschen. Utbildningen är populär och är svår att komma in på men de som utbildar sig har både en god arbetsmarknad och höga lönenivåer framför sig.

Utbilda dig till fastighetsjurist

Juristprogrammet sträcker sig över 4,5 år och det är möjligt att studera utbildningen i flera svenska städer. Detta både på högskolor och universitet. Även om utbildningarna ska räknas som likvärdiga så skiljer det sig relativt mycket mellan de olika lärosäten som erbjuder dessa utbildningar. Det är därmed viktigt att läsa på vilka inriktningar som erbjuds och hur upplägget ser ut. För dig som är intresserad av att fördjupa dig till fastighetsjurist är det viktigt att ett större fokus ligger på just fastighetsrätt. Exempelvis finns utbildningar i Stockholm, Uppsala, Örebro, Umeå och Karlstad.

Lätt att få jobb

Historiskt sett har fastighetsjurister haft relativt lätt att få jobb. Det är en ”stabil” arbetsmarknad som inte påverkas lika kraftigt som många andra branscher vid lågkonjunktur eller förändrade trender i samhället. Arbetsförmedlingen gör årligen en uppdatering av hur lätt personer inom olika yrken kan få jobb och för denna bransch har det generellt varit lätt eller mycket lätt.

  • Lätt att få jobb
  • Hög lön
  • Stabil marknad

Arbetsuppgifter

I grunden arbetar de med att minska risken för samt lösa juridiska frågor i samband med fastighetsöverlåtelser eller andra kontrakt. Det kan vara allt från att tolka lagar och regler för att därigenom ta rätt beslut till att vara med och driva ärenden i rätten i större tvister. Jurister är ett brett arbetsområde där fastighetsjurist enbart är en inriktning. Det finns även inriktningar inom dessa då vissa kan vara specialiserade på offentliga byggnader, andra på juridiska frågor för bostadsrättsföreningar osv. Det finns därmed fördelar i att kontrollera kompetens och inriktning hos en juristbyrå innan den anlitas. På juristbyrå eller direkt hos företaget

De större företagen har egna jurister anställda med specialkompetens inom de områden som de är verksamma. Hos en fastighetsmäklare finns det exempelvis ofta fastighetsjurister men även på stora bolag som behöver expertisen när kontrakt och avtal ska skrivas. Det är däremot vanligare att en de jobbar på en juristbyrå vilka sedan företagen kontaktar vid behov av denna hjälp. Enligt Framtid.se är genomsnittslönen för en fastighetsjurist 47 400 kr.