UGL i Göteborg

UGL i Göteborg

UGL står för utveckling av grupp och ledare och finns i Göteborg. För att bli en bra ledare eller utveckla sitt redan befintliga ledarskap är UGL ett mycket bra verktyg. I Göteborg finns flertalet UGL-utbildningar och utbildningstillfällen som går att anmäla sig till nu i maj.

UGL-kurserna vänder sig till alla som vill utveckla sitt ledarskap och skapa en bättre miljö för medarbetarna, oavsett om det är inom näringslivet, privata sektorn, landsting eller kommunala bolag. Alla är välkomna. Med 30 års erfarenhet av att utbilda och vägleda har UGL en väl genomarbetad och högkvalitativ utbildningsplan.

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden och hjälper dig att utveckla:

  • Individens roll i gruppen
  • Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
  • Kommunikation i konflikthantering
  • Ledarbeteende i relation till olika individer och gruppers särskilda behov
  • En effektivare konflikthantering
  • Ökad självkänsla och ökad självinsikt
  • Att effektivisera möten och sammankomster
  • Bli bättre på att hantera stress effektivare
  • Förmågan att kommunicera effektivare

Utbildningarna pågår i 3-5 dagar och kostar ungefär 26 000 – 30 000 kronor beroende på utbildningstillfälle och ort. Utöver Göteborg finns UGL-utbildningar i en mängd andra svenska städer såsom Stockholm, Umeå, Växjö, Borås, Halmstad, Båstad, Kristianstad, Lidingö, Jönköping, Helsingborg och Sundsvall för att nämna en del platser.

Krävande men informativa dagar med UGL

Under de dagar man går UGL-krusen rekommenderas att kalendern är rensad för att enbart hinna med detta och för att få ut så mycket som möjligt av kursen och utbildningen. Det är många personer där som har betalat dyra pengar för att komma framåt och för att krusen ska bli kvalitativ och uppfylla de mål som utlovas på förhand måste alla deltagare vara aktivt närvarande – både fysiskt och mentalt.

Konflikthantering, hur det kommuniceras på företaget, hur man får olika individer att utvecklas framåt och viljan att dra åt samma håll är utmaningar som ledare på alla nivåer ställs inför. Med 30 års erfarenhet av att utbilda och vägleda har UGL en väl genomarbetad och högkvalitativ utbildningsplan. På hemsidan finns feedback från tidigare deltagare som berättar vad utbildningen betytt för dem och hur den hjälpt till att förbättra förmågan att leda en arbetsplats.