Ta hjälp av hållbar fastighetsförvaltning

Som fastighetsägare kan man stå inför situationer när man har svårt att se en framkomlig väg för förbättring. Många av de hållbarhetsomställningar som kan göras kommer med en hög initial investering som man kan ha svårt att räkna hem under överskådlig tid. Samtidigt behöver man minska allt ifrån driftskostnader till personalomsättning. Detta är en utmaning som över tid kan komma att genomgå ganska stor förändring. Allt börjar med hållbarhet!

 

Här finns ytterligare information om hållbar fastighetsförvaltning och om hur man kan få hjälp med att få balans i en större verksamhet.

Balans som nyckelord

Först och främst får vi dekonstruera hållbar fastighetsförvaltning som begrepp för att nå kärnan. Att det rör sig om fastighetsförvaltning är endast en branschidentifikation och inte någonting vi behöver problematisera i onödan. Hållbarhet däremot är ett begrepp fullt av förvirring och tveksamheter. Vad ordet egentligen innebär är inte att man skall gå över till miljövänligaste åtgärder omgående. Det handlar inte heller om att man skall riva upp allt som fungerar för sakens skull. Båda dessa är dessvärre definitioner som ofta slarvigt används i diskussionen. Hållbarhet kan användas på samma sätt som balans. Den som har en fastighetsförvaltning i total balans kan utvecklas och förbättras kontinuerligt i takt med att tiden går. Vad detta innebär är inte en homogen fråga utan någonting vitt polariserat beroende på hur verksamheten ser ut idag.

Balans, eller hållbarhet om man så önskar, är en fråga om alla verksamhetens beståndsdelar. Hur man sköter daglig drift, vad man ger för värde till kunden, hur personalen mår och vad för redskap man använder sig av. Allting har med varandra att göra! Först när man är på det klara med dessa frågor kan man titta på vad hållbar fastighetsförvaltning innebär i förlängningen och för den egna verksamheten i stort.

Att ta in hjälp för att nå hållbar fastighetsförvaltning är många gånger väl investerade pengar. Det finns många aspekter av hållbarhet som man inte ser vid en första anblick. Företag som jobbar med hållbar fastighetsförvaltning har stor erfarenhet och vet hur man kan göra för att öka mervärde, förbättra för personalen och samtidigt underlätta kostnader.