Som stafettsjuksköterska tjänar förhållandevis bra

En stafettsjuksköterska är i grund och botten synonymt med epiteten konsultsjuksköterska och hyrsjuksköterska. Dessa tre benämningar beskriver allesamman en sjuksköterska som arbetar via ett bemanningsföretag och på så vis hjälper en vårdgivare.

Enligt lönestatistik som finns tillgänglig på nätet tjänar en bemanningssjuksköterska mer än sin motsvarighet i kommunen eller regionen. En stafettsjuksköterska tjänar ofta omkring 55 400 kr per månad utan att ha en specialistutbildning.

Om du dessutom har en specialistutbildning av något slag kan du i många fall tjäna omkring 62 400 kr. Skulle du dessutom ta på dig uppdrag på en plats där efterfrågan på hyrsjuksköterskor är stor kan du tjäna än mer. Till exempel är Västernorrland ett län där vissa specialistsjuksköterskor kan tjäna så mycket som 78 560 kr per månad.

Med det sagt finns det tyvärr också vissa löneskillnader mellan de bägge könen. Sjuksköterskeyrket är som bekant ett kvinnodominerat sådant. Cirka 88 % av alla medarbetare inom denna yrkeskategori är kvinnor. Trots detta finns det en viss diskrepans i lönesättningen mellan män och kvinnor. Enligt statistik från SCB tjänar kvinnliga sjuksköterskor 1,4 % mindre än manliga diton. Detta omräknat till en heltidslön. Sett till bruttolön är skillnaden dock än större då andelen kvinnor som arbetar heltid är större.

En stafettsjuksköterska tjänar ofta bättre än sina kollegor

Arbetar du som sjuksköterska och vill höja din lön? Då bör du överväga att bli stafettsjuksköterska och ta anställning hos ett bemanningsföretag. För inom bemanningssektorn är lönerna i regel högre än i landets kommuner och regioner. Så bara genom att byta anställningsform kan du höja din lön ganska väsentligt. Det är faktiskt inte ovanligt att din timlön kan mer eller mindre dubbleras av ett sådant skifte.

Det finns även andra fördelar med att arbeta som konsult, utöver att du får en högre lön. Till de största fördelarna med att jobba som stafettsjuksköterska kan vi nämna dessa:

  • Ditt bemanningsföretag är sannolikt tillgänglig dygnet runt om du har frågor eller funderingar.
  • Du kan välja mellan att arbeta heltid eller bara några timmar varje månad.
  • Möjligheten att antingen vara anställd av bemanningsföretaget eller att fakturera via ett eget bolag.
  • Du får en personlig kontaktperson på bemanningsföretaget vilket ger en stor trygghet.
  • Många aktörer inom bemanningsbranschen erbjuder även vidareutbildningar.