Pluralism.se sätter fokus på grundläggande diskrimineringens orsaker

Pluralism.se sätter fokus på grundläggande diskrimineringens orsaker

Med värdegrund som grund, tydligt arbete mot diskriminering samt aktuella nyheter inom området lyfter Pluralism.se upp de ämnen som allt mer behöver ”komma upp till ytan” i samhället. Det är bara genom att belysa problemen som de även kan minskas.

Värdegrund – Stabila grunden att stå på

Värdegrund är ett synsätt på människor runt omkring oss. Ett förhållningssätt i mötet med människor, till arbetskamrater eller till politiker. Många företag har en nedskriven värdegrund som därmed gäller för samtliga på företaget – oavsett befattning.

Med värdegrundsarbete, och synliggöra människors värdegrund, går det även att påverka hur personer agerar i interaktion med andra.

Om den diskriminering som förekommer i samhället kan jämföras med en pyramid så är värdegrundsarbetet grunden – som allt sedan vilar på.

Förstå diskriminering

Nästa steg, som presenteras på Pluralism.se, är diskriminering. För att något ska kunna bekämpas och minskas i samhället krävs förståelse för vad det är. Förklaringar finns till de sex olika områden som diskriminering kan ske, exempelvis kön eller etnicitet.

En person som inte får gå in en affär för att personen anses vara ”för ful” kan självklart uppfatta sig själv som diskriminerad. Men det är inte ett område som lagen omfattar. Här krävs alltså en distinktion mellan vilka området det, enligt lag, går att diskriminera och inte.

Aktuella ämnen

Via ett nyhetslöp publiceras aktuella artiklar inom området på Pluralism.se. Artiklar som därmed omsätter värdegrund, diskriminering och felbehandling i en samhällsmässig kontext. Under våren 2021 publicerades exempelvis artiklar om hur MeToo en gång började, hur fler kvinnor kan våga anmäla en våldtäkt och hur samhället inte ska glömma bort de hemlösa.

Till skillnad mot ämnena värdegrund och diskriminering är det mer praktisk tillämpning som dessa artiklar handlar om. Därmed blir det även mer lagar och regler som kan hänvisas till.

Om Pluralism.se

De absolut flesta i Sverige skulle nog anse att de är accepterande, att de inte diskriminering och gillar oliktänkande. Men är det verkligen så? Det är lätt att säga en sak och stå för den teoretiskt. När det sedan kommer till praktisk handling är det inte alltid lika tydligt.

Pluralism.se anger att ett av målet med webbplatsen är att lyfta upp ämnen för diskussion och ge ”nycklar” som kan underlätta arbetet för minskad diskriminering i samhället.