Ombildning till bostadsrätt – om du inte vill köpa din lägenhet

Det finns både fördelar och risker med att hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter. Främst finns det fördelar med detta, och dessa är bland annat en ökad trygghet när man äger sitt eget boende, en ekonomisk vinst om man väljer att sälja bostaden efter ombildningen samt ett ökat inflytande i olika frågor som rör fastigheten och boendet. Det kan ju dock vara så att du som hyresgäst av någon anledning inte vill ombilda din lägenhet till en bostadsrätt. Vad bör du tänka på då, hur går det till och så vidare kan du läsa mer om nedan.

Du behöver inte flytta!

Den mest grundläggande frågan kring en eventuell ombildning till bostadsrätt är kanske om du måste flytta från din bostad, eller om du kan eller får bo kvar efteråt. Och ja, du får bo kvar. Du bor då kvar i den hyresrätt som du tidigare också bodde i.

Ny hyresvärd men samma ansvar och skyldigheter

Den stora skillnaden från tidigare blir att den nya hyresvärden är den nyblivna bostadsrättsföreningen istället. Det som är viktigt att poängtera är att trots att det är en bostadsrättsförening som är hyresvärd, har denna exakt samma ansvar och skyldigheter gentemot dig som hyresgäst som du hade tidigare. Detta regleras nämligen i hyreslagstiftningen. Du har också samma skyldigheter mot din nya hyresvärd som mot den tidigare. En del menar till och med att bostadsrättsföreningar är bättre hyresvärdar eftersom de anses mer motiverade att skapa en bra boendemiljö för de som bor i fastigheten.

Du kan ångra dig och sälja lägenheten senare

Det är också viktigt att veta att även om du säger nej till att friköpa din lägenhet i det första skedet, alltså vid själva ombildningen, har du möjlighet att ångra dig. Detta gäller inom ett år efter erbjudandet om att köpa bostaden. Om du ångrar dig inom en månad har du rätt att ombilda bostaden till priset som har satts i den ekonomiska planen. Under de nästkommande fem månaderna har du rätt att ombilda till det priset, men du får då också betala en upplåtelseavgift.Under de sista sex månaderna kan du också ombilda din lägenhet och har även rätt att köpa den av bostadsrättsföreningen, men de kan då komma att begära marknadsvärdet för lägenheten.