Vad är polyuretan?

Bland moderna och nya material finns en uppsjö intressanta ämnen. Flera av dessa kan också användas på en rad olika sätt då materialens egenskaper tillåter en rad olika behandlingstyper. Polyuretan är i grund och botten en grupp polymerer. En av fördelarna med dessa är att man kan bearbeta och forma materialet efter behov. Oavsett om man behöver formgjutning, massiva detaljer, skum eller någonting annat, är polyuretan värt att överväga.

Användningsområden för polyuretan

Det finns en hel del olika användningsområden där polyuretan lämpar sig bra. Detta handlar delvis om att den har god värmebeständighet och att den tål nötning. Inom industri och textilhantering är detta mycket vanligt och någonting som kan öka i användning radikalt under åren. Vid användning i kombination med textil tillförs vanligtvis färgpigment för att kringgå eventuell problematik i form av solblekning. Polyuretan har god vidhäftning vilket gör det enkelt att använda som skikt i textilier. Tvärbindningarna som är ett resultat av vatten som dunstar från ämnet, resulterar i ett skikt som släpper igenom ånga och inte vatten i t.ex. stövlar eller jackor. Utan att behöva gå in på den kemiska förklaringen av vad polyuretan är för någonting och hur man bearbetar dess strukturer, kan man ändå säga att den delas in i 4 områden.

 • Solida ureranelastomerer
 • Mikrocelluära uretanelastomerer
 • Styva polyuretanskum
 • Uretanhärdplaster

Tekniker

Bland de som jobbar med polyuretan finns det vissa arbetstekniker som är vanliga. Dessa är bra för olika sorters produktion.

  • Formsprutning
   
Detta handlar om att smälta råmaterialet för att sedan spruta in det i en form. Arbetet behöver ske snabbt för att materialet inte skall härda innan de fyllt upp hela formen.
  • Ribbon-flow
   
Inom produktion och industri användar man ämnet som beläggning på valsar. Detta ökar slittåligheten på valsarna och underlättar hantering av dessa.
  • Formgjutning
   
Traditionell gjutning för att tillverka detaljer.
  • Sprutning
   Ett sätt att ge en hållfast ytbeläggning på diverse material. Däribland metaller och föremål som utsätts för kraftig nötning över tid.