Möjliga nackdelar med distansutbildning

Det finns goda skäl till att distansutbildning är på modet och att många väljer att utbilda sig via nätet. Fördelarna med att plugga på distans är nämligen flera till antalet och inkluderar bland annat flexibilitet och bekvämlighet. Det finns dock även potentiella nackdelar med denna form av utbildning. Nedan presenterar vi några av dessa, för att du själv ska kunna avgöra huruvida fördelarna överväger nackdelarna.

Erbjuder mindre social interaktion

Av uppenbara skäl erbjuds inte samma nivå av social interaktion när du går en distansutbildning som när du pluggar på traditionellt vis. Detta är i och för sig någonting som få studenter ser som ett problem, och faktum är att många till och med föredrar detta. Med det sagt är det fortfarande viktigt att ta hänsyn till denna faktor när du väljer att utbilda dig på distans.

Risken finns nämligen annars att man underskattar betydelsen av att aldrig få träffa sina lärare och studiekamrater i ett fysiskt klassrum. Röster har bland annat höjts för att distansutbildningar skapar en monolog snarare än en dialog i studiemiljön. Det går förvisso att “träffa” andra personer även på digitalt vis, men det kan vara svårare att nätverka och skapa relationer på det sättet.

Ställer stora krav på självdisciplin

En distansutbildning har vanligtvis deadlines som du måste hålla. Prov, arbetsuppgifter och liknande måste utföras på utsatt tid. Detta i sig är inte ett på problem då det inte skiljer sig nämnvärt från den traditionella studiegången. Problemet är istället att denna studieform ställer större krav på tidshantering och förmågan att organisera allt kring studierna.

Kort och gott krävs större självdisciplin när du går en utbildning på distans kontra i ett klassrum. Detta är någonting som många kan uppbåda och med hjälp av den flexibilitet som erbjuds skapa en bra balans mellan studier och livets övriga delar. Andra individer kan dock få svårare att få ihop livspusslet till följd av bristande självdisciplin.

Om du har en tendens att prokrastinera kan det med andra ord vara värt att jobba på den biten innan du hoppar på en distansbaserad utbildning. Du som redan känner dig disciplinerad kan dock med fördel ge det ett försök!