Kommunens hjälp till företag som etableras i Helsingborg

Att flytta ett företag till en helt ny stad innebär en hel del utmaningar. Man får bygga upp kundkretsen, skapa nätverk och hitta passande lokaler att hyra. För att underlätta för företagen att etablera sig i Helsingborg finns en stor mängd hjälp att hitta på foretagare.helsingborg.se.

Hyra lokal

Behöver ni hyra lokal i Helsingborg är det främst privata aktörer som bör kontaktas. Det finns både små och stora fastighetsägare där allt från lagerlokaler och butikslokaler till mindre kontorsmöjligheter kan hyras. Men det finns även en del information att hämta på Helsingborgs samlingsplats för företag. En tjänst där exempelvis att alla fastighetsägare och fastighetsförmedlare kan lägga upp lediga lokaler via kommunens söktjänst. Detta gäller däremot enbart kontorshotell.

Genom tjänsten går det att hitta och jämföra kontorshotell och sedan ställa detta alternativ mot att hyra egen lokal i staden. Bägge lösningarna har sina fördelar och nackdelar.

Tomter för verksamhet

Ett alternativ mot att hyra lokal är självklart att bygga egna lokaler på friköpt eller arrenderad mark. Via kommunens kartjänst går det att se lediga ytor som ägs kommunen eller ett privat företag. På kartan går det även att se ytor som planeras exploateras vilket kan vara avgörande för var det egna företaget kan bygga sina lokaler.

Företagsområden

I Helsingborg finns 11 företagsområden. En del är klassiska industriområden medan andra har stort fokus på logistik osv. Som företagare finns det alltså stora fördelar att läsa på om de olika företagsområden som finns för att eventuellt hyra lokal inom ett område som kan fördel utifrån den egna verksamheten.

I Väla finns exempelvis ett mycket stort köpcentrum. När det byggdes år 1974 var det Sveriges största och idag finns här över 110 olika butiker och företag som främst vänder sig mot privatpersoner. Att hyra lokal här innebär att man når en stor mängd privatpersoner som kommer hit för att shoppa.

Ett helt annat alternativ är Berga vilket är det största industriområdet i Helsingborg. Detta med totalt 1 400 000 kvadratmeter. Området ligger ca 5 km från city och i närheten till påfarter till både E4/E6 och E20. Genom att hyra lokal här ges stor möjlighet till logistiska fördelar.