Investera i spånsugar för verksamheten

Att jobba med snickerier, fräsning, svarvning eller annan industriell tillverkning kommer med en rad utmaningar. Inte minst handlar det om att kunna erbjuda en säker och bra arbetsplats. Spån och damm har en tendens att utmana lokalernas ventilation och säkerhet på sätt man inte alltid kunnat föreställa sig. Träspån som samlas på hög kan bära med sig risker avseende brandsäkerhet, medan dammpartiklar är direkt skadligt för hälsan. Det finns ett stort antal tillverkare av spånsugar och annan utrustning nödvändig för att kunna undanröja de problem som uppkommer. Att satsa på kvalitet i dessa avseenden är mycket viktigt för att man skall få en lösning som håller över tid. Underdimensionerade system kan hämma verksamheten väsentligt och innebära behov av uppskalning inom kort. Som tur är finns en andrahandsmarknad för spånsugar såväl som för andra maskiner.

Enkelt att hantera spånsugar

För att ett inköp skall resultera i den vinst man önskar är det viktigt att produkterna i fråga kan användas av alla inblandade. De spånsugar som finns att tillgå har idag en rad olika användningsområden. Dels kan man använda dessa för att hantera ett begränsat område, men samma grundsystem kan även sammankopplas med mobila munstycken. På så vis finns möjligheten att använda sig av en central sugenhet som tar hand om allt spån oavsett hur och var det visar sig.

Till skillnad från de mindre spånsugar som finns tillgängliga för hemmabruk, är det avgörande att maskinen kan hantera stora volymer för att den skall fungera i en maskinpark. Att tömma behållare kräver tid och ansträngning. Någonting man inte vill avsätta om man har alternativ.. Genom att välja spånsugar med behållare som klarar hundratals liter kan man effektivt använda tiden utan att springa fram och tillbaka mellan arbetsyta och enheten för uppsamling. Med detta följer också filter som klarar av att hantera den filtrering av luft som är en förutsättning. Dessa filter askall kunna hantera de höga krav som finns för att de skall vara lämpliga att använda professionellt. Som arbetsgivare bör man erbjuda en lokal som inte riskerar hälsan för de som vistas där. På så vis är det viktigt att välja kvalitet och inte köpa för klena instrument.