Investera i Excel utbildning

Ett effektivt företag är ofta ett lönsamt sådant. En förbättring av medarbetarnas kunskaper i Excel kan i många fall leda till ökad produktivitet. Även om det finns resurser på till exempel nätet för själv-inlärning och liknande, har det visat sig att Excel utbildning som sker öga mot öga är betydligt mer effektiv än andra former av utbildning. Nedan ger vi dig tre goda skäl till varför dina medarbetare borde gå en utbildning i detta fantastiska program.

Dina medarbetare vill bli mer effektiva

Många anställda vill innerst inne göra ett bra jobb och letar också efter sätt på vilka de kan göra sitt jobb bättre. Tyvärr är utbildning något av en bristvara på många företag, vilket leder till att medarbetarna saknar de rätta verktygen för att arbeta på ett effektivt sätt. Excel är ett utmärkt program som användarna kan spåra, mäta och övervaka olika data i.

Problemet är bara att de sällan vet hur de kan gå tillväga för att göra detta. Många anställda känner sig allt annat än hemma i verktyget och detta gör att de undviker istället för att dra maximal nytta av dess funktioner. Genom att genomgå en Excel utbildning kan dina medarbetare lära sig nya knep och genvägar som kan underlätta deras jobb. Allt från receptionister till analytiker av olika slag kan bli mer effektiva i sitt dagliga arbete efter att ha genomgått en utbildning i programmet.

Minska belastningen på IT-avdelningen

IT-avdelningen är ofta upptagen av andra uppgifter, som tvingas nedprioriteras när de måste avhjälpa mindre problem som deras arbetskamrater upplever i till exempel Excel. Detta leder till att IT-avdelningen inte kan fokusera på sina huvudsakliga uppgifter utan istället får agera en form av kundtjänst åt företagets övriga avdelningar. Genom att tillåta personalen att få Excel utbildning kan belastningen på företagets IT-avdelning minskas. Detta i och med att den övriga personalen själva kan avhjälpa mindre problem som kan uppstå vid användning av programmet.

Intern Excel utbildning

Om det inte är möjligt för företaget att skicka hela avdelningar på Excelutbildningar, kan det istället vara ett alternativ att skicka en eller ett par medarbetare på dessa utbildningar. När dessa medarbetare sedan kommer tillbaka efter att ha genomgått en utbildning, kan de lära resten av medarbetarna det de har lärt sig på utbildningen. En medarbetare som har genomgått en Excelutbildning är värd sin vikt i guld, eftersom nyttan med utbildningen vida överstiger kostnaden för densamma!