Interim redovisningschef – ett framgångskoncept

En redovisningschef behöver ha flera bollar i luften samtidigt. Medan en chef behöver vara en ledare, ansvarstagande och bra på att arbeta i grupp ska redovisningschefen samtidigt också ha insyn i företagets redovisning och rapportering och ha koll på förändrande regler inom området. Genom att använda sig av en interim koncernredovisningschef ökar sannolikheten för att denna person passar bra för tjänsten och kan hantera alla dessa olika delar på ett framgångsrikt sätt. Även om ett behov av att använda sig av en konsult ofta uppstår akut, kan en interimchef också bli ett framgångsrecept för företaget.

Redovisningschefens roll

En redovisningschef har det yttersta ansvaret för företagets redovisning, och ansvarar ofta för en avdelning med en mängd personer. Därför måste redovisningschefen kunna leda sin grupp och se till att alla är införstådda med sina arbetsuppgifter och att rapporteringen sker korrekt. Ofta är det en ekonomichef som står ytterst ansvaring för företagets övergripande ekonomi och därför rapporterar redovisningschefen till denna. Beroende på företagets storlek kan redovisningschefens roll variera. På större företag handlar det oftast om att leda en grupp och genom management se till att avdelningen levererar. På mindre företag är det snarare operativt arbete och löpande redovisning som är viktigt att vara bra på. När man anställer en interim redovisningschef är det enkelt att se till att erfarenheter och kunskaper matchar väl med företagets behov.

Branscherfarenhetens betydelse

För att en interim redovisningschef ska kunna arbeta effektivt och vara en tillgång för företaget är det viktigt med branscherfarenhet. En person som tidigare arbetat i denna roll vet hur den ska ta sig an konsultuppdraget och snabbt och effektivt se till att företaget får ett bra resultat. På så sätt blir den interima redovisningschefen en tillgång och ett framgångsrecept snarare än en tillfällig lösning. Tre tydliga fördelar med att använda sig av en branscherfaren konsult i form av en interim redovisningschef är:

  • Spetskompetens och nya perspektiv
  • Snabbare uppstart i tjänsten
  • Effektivt arbete utan avbrott

Fördelar med interim redovisningschef

Ofta rekryterar företaget själv, men i många fall behöver man snabbt och effektivt tillsätta en chefsposition och då uppstår ett tydligt behov av att hyra in kompetenser. Att använda sig av en interim redovisningschef har tydliga fördelar eftersom det kan ge företag en unik möjlighet att använda sig att nya kompetenser, tydligt ledarskap och effektivt arbete.