Gummitillverkning

Var man än ser sig omkring i samhället finns gummimaterialet inom räckhåll. Vi använder enorma antal gummiprodukter dagligen oavsett vilka vanor och rutiner vi har. Inom tillverkningsindustrin är hantering av olika gummimaterial en nödvändighet oavsett om man använder gummi som tillverkningsråvara eller som beläggning på verktyg och i maskiner. I Sverige är Gotlands gummifabrik såväl som UW Elast exempel på företag där gummihantering utgör grunden i verksamheten. De många gummisorter som används har olika egenskaper vilka lämpar sig bra för olika syften. Både polymerer och silikon är gummimaterial som har en rad användningsområden. Inte minst inom tillverkning men även i kläder, bilar och annat vi interagerar med frekvent.

Gummiproduktion

Det finns många olika sätt att bearbeta gummi på och valet av teknik utgår vanligen ifrån hur stor serie som skall tillverkas. Någonting annat som ofta har en inverkan på valet rör hur detaljerat slutresultatet skall vara. När man jobbar med formpressning kan det bli visst svinn och man behöver hantera överblivet gummi i fogarna. Väljer man istället att jobba med injektion kan man få en mer exakt slutprodukt. Som material leder gummi värme väldigt dåligt. Inom tillverkning har man en vinning av detta i och med att vulkaniseringstiden kan minimeras. Mycket av arbetet med gummitillverkning kan ske mer eller mindre automatiskt. Detta gör att man kan tillverka olika serier oberoende av hur stora eller små de är. Injektion är ett bra sätt att tillverka mindre detaljer i gummi eller silikon. Även vid mindre serier kan detta vara ett bra sätt att arbeta.

Om man har behov av att ta fram gummidetaljer kan man vända sig till detta företag som jobbar med diverse gummi. De kan vara del i skissarbetet och ta fram allt ifrån 3d modeller till att komma med förslag om hur man bäst och mest effektivt kan tillverka den serie som efterfrågas. I och med att man även har samarbeten med andra företag vilka tar fram verktyg, går det att utarbeta komplexa lösningar för att man som kund skall kunna få just det man är i behov av. Gummiproduktion är inte någonting som brukar diskuteras utanför tung industri varför mindre prototyper sällan är uppe för tillverkning. Dock förekommer naturligtvis även sådant.

Finns behov av formtillverkning eller någonting annat där gummi i någon form utgör ett bra val av material, kan man med fördel kontakta branschföretag som har erfarenhet i sådan teknik.