Goda framtidsutsikter för personlig assistans på västkusten

Vill du jobba med personlig assistans i en stad på västkusten? Då är dina chanser goda att få jobb – både på ett års och fem års sikt. Via assistanförmedling.se finns information avseende detta område.

Arbetsförmedlingen skapar årligen statistik över efterfrågan på arbetskraft inom en rad olika branscher. För de arbetssökande kan det därmed vara en väg att gå för att hitta branscher där de lättare kan få jobb. Ibland direkt genom att bara byta yrkesinriktning och ibland via utbildning. Gällande personlig assistans är konkurrensen olika hård över delar av Sverige. Det är i ”balans” upp till ”mycket liten” konkurrens om de jobb som finns. Önskar du jobba med personlig assistans i en stad på västkusten anges konkurrensen vara ”liten”. Detta oavsett om du ser utbudet på kort sikt (1 år) eller på lång sikt (5 år).

Områden som omfattas av västkusten

Yrkeskompassen, som är det verktyg som presenterar statistiken, visar efterfrågan på arbetskraft utifrån Sveriges olika län. Västkusten omfattas av Skåne, Halland och Västra Götaland. Det som är lika för alla dessa län är att efterfrågan på arbetskraft inom personlig assistans är exakt lika.

Liten konkurrens – Jobba med personlig assistans på västkusten

Yrkeskompassen är indelad i en femgradig skala.

  • Mycket hård konkurrens. Är rött på kartan och indikerar att det är väldigt svårt att få jobb. Det finns helt enkelt ett stort överskott på arbetskraft.
  • Hård konkurrens. De med lång erfarenhet kan eventuellt hitta jobb men generellt är det svårt.
  • Balans. Det är en balans mellan antalet personer som vill jobba med personlig assistans och efterfrågan på arbetsmarknaden.
  • Liten konkurrens. Det är relativt lätt att hitta jobb. Inte minst vikariat.
  • Mycket liten konkurrens. Det är så liten konkurrens att de som vill jobba kan ställa krav och jämföra flera arbetsgivare.

Enligt dem är prognosen för de dig som vill jobba med personlig assistans god. Det är liten konkurrens i alla län på västkusten. Med andra ord ligger konkurrensen på en tvåa på en femgradig skala.

Lättast i Kronoberg och Stockholm

Det är lättast att få jobb i Kronoberg alternativt Stockholm. Här anges konkurrensen inom personlig assistans vara ”mycket liten”. Orsaken till den stora efterfrågan på arbetskraft i Kronoberg är svår att förklara men i Stockholm är det lättare. Generellt är det låg arbetslöshet i Stockholm. Det är inte bara inom personlig assistans utan sett till den statistik som Arbetsförmedlingen presentar så gäller det över ett flertal olika branscher.

Alltid lättare med erfarenhet

Hur lätt det är att få jobb som personlig assistans avgörs alltså delvis av var man bor. Men erfarenhet väger även mycket tungt. Personer med goda referenser har betydligt lättare att få vikariat eller fast anställning. Detta oavsett var i landet som man söker jobbet.