Fukthantering av krypgrund i Stenungsund

Det kan vara dags att installera en välfungerande avfuktare i din krypgrund om du börjat uppleva dålig lukt, svarta och grönaktiga fläckar på trossbottens undersida eller vitt damm.

Fördelar med att ha en krypgrund

I jämförelse med ett hus med golvvärme på platta på mark, så drar ett hus med en krypgrund som är radiatorvärmt ibland nästan en tredjedel mindre energi. Av många olika grundläggningar så är krypgrunden en av de bästa metoderna för att vädra ut sitt hålrum från jordbakterier, metangas, radon och andra oönskade faktorer från jorden. Dessutom så är krypgrunden jämförelsevis energisnål och billig att anlägga. Det finns många hus med krypgrund i Stenungsund och att se över fukt är viktigt.

Avfukta krypgrund i Stenungsund?

Fastän krypgrunden har många fördelar så är den inte en helt perfekt lösning. Den riskerar nämligen att drabbas av fuktproblem och i värsta fall mögelväxt och röta. Det är speciellt under sommarhalvåret som en krypgrund löper hög risk att drabbas av fukt. Det är på grund av att krypgrunder brukar ventileras året om och generellt har en lägre, kallare temperatur än sin omgivning. Det kan i sin tur leda till att sommarens varma luft skapar en kondens när den möter krypgrundens kallare golvbjälklag. I värsta fall tas denna kondens upp av trämaterial inne i krypgrunden. Ju högre luftfuktighet det sedan blir i krypgrunden, desto större fuktrelaterade problem lär man få. Under gynnsamma temperaturer är mögel och röta en garnerad konsekvens.

Vad är lösningen på fukt och mögel i en krypgrund?

För att bli av till exempel radon och avdunstad fukt inifrån en krypgrund så är en uteluftsventilering i princip tyvärr ett måste. För att väga upp för den så är en avfuktare garanterat den bästa idén för att motverka en hög luftfuktighet i krypgrunden speciellt under sommarmånaderna. Det finns olika sorters avfuktare, vilka är anpassade till olika behov vad gäller till exempel storlek på krypgrunden och vilken temperatur krypgrunden har. De tre vanligaste avfuktarna är av typerna sorptionsavfuktare, kondensavfuktare och en termisk avfuktare. Kondensavfuktaren fungerar dock inte i lägre temperaturer och används därför mycket sällan i krypgrunder. En sorptionsavfuktare å andra sidan fungerar mycket bra i lägre temperaturer. Den suger in den fuktiga luften genom en så kallad kiselgelsrotor vilken absorberar fukten och skickar ut den genom grundmuren genom en slang. En termisk avfuktare förhindrar att kondensation överhuvudtaget uppstår genom värmeslingor i krypgrunden.