Företagsbloggen Uminovainvest hjälper dig att investera rätt

Företagsbloggen Uminovainvest hjälper dig att investera rätt

Det finns relativt många investeringsbloggar som vänder sig mot privatpersoner – men företagsbloggen Uminovainvest vänder sig istället till företagaren. Frågorna som besvaras är däremot de samma:

  • Hur ska kapitalet investeras bäst?
  • Vilka skatteregler gäller?
  • Vilka branscher är på frammarsch?

Det och mycket annat berörs i företagsbloggen Uminovainvest.

Företagsbloggen – utifrån deras presentation

Under ”Om Oss” går det att läsa att Uminovainvest är en webbplats för de företagare som vill lära sig om hur kapital investeras bäst och hur detta sker med en så säker avkastning som möjligt. Som alltid finns en likhet mellan risk och avkastning. Detta oavsett om det är privatpersoner eller företag som står bakom investeringen.

Här nämns även en investeringsskola som vänder sig till företagare som vill investera i allt från guld och aktier till fastigheter. Än så länge har inte kursen däremot inte startats.

Följ med i utvecklingen

Vilka branscher är på frammarsch?

  • Grön teknik

Under de senaste åren har företag med fokus på s.k. grön teknik vuxit kraftigt. De följer en samhällstrend, mot bättre miljö, samtidigt som utvecklingen delvis subventioneras från regeringen. Detta med exempelvis bidrag till elcyklar och elbilar.

Grön teknik är inte längre ett alternativ – utan lösningen på ett av historiens största problem. Det är inte längre framtidens teknologi utan en självklar del inom den svenska och internationella ekonomin. Företagsbloggen nämner därför Grön Teknik som den första bransch som är på frammarsch.

  • Lokal ekonomi

Den andra bransch de lyfter upp är Lokal ekonomi. Närproducerat väger tungt men även att anlita lokala tjänsteföretag. Inom lokal ekonomi hittas även den så kallade delningsekonomin som också växer starkt. Här finns företag så som Uber och Hygglo men även en delningsekonomi mellan privatpersoner. Varför konsumera när det går att hyra eller låna? Ett val som är bättre för både miljö och plånbok.

Genom att välja lokalt minskas även utsläppen från transport samtidigt som det lokala näringslivet gynnas och kan utvecklas. Detta är något som inte minst fick ett stort uppsving under 2020 då Coronapandemin slog hårt mot vissa branscher.

Gå till företagsbloggen Uminovainvest.se för att läsa mer.

Ägs INTE av Uminova Invest

Även om namnet antyder att företagsbloggen skulle ägas och drivas av investmentföretaget Uminovainvest så är detta inte fallet. Det framgår med tydlighet på dess Om Oss sida. Uminova Invest ägde däremot sidan tidigare men valde att inte behålla den.