Ett stambyte kräver stor yrkesskicklighet och flexibilitet

I samband med ett stambyte är ljudnivån i fastigheten allt som oftast ganska hög. Det sker en hel del borrande och det är såklart svårt att vara tyst när ytskikt ska rivas och rörledningar bytas ut. Att få äran att byta stammarna är kanske inte heller varje rörmokares största dröm. Däremot är detta en viktig och vanligt återkommande del i arbetet. Detta arbete kräver också en stor yrkesskicklighet och även mycket flexibilitet.

Här berättar vi:

  • varför dessa arbeten inte är en rörmokares stora dröm
  • att vissa problem som kan uppstå när stammarna ska bytas
  • huruvida relining kan vara ett bra alternativ eller ej.

Ett stambyte kan ibland bjuda på oväntade utmaningar och problem

Inte nog med att ett stambyte förmodligen inte är rörmokarens stora dröm – det kan även bjuda på oväntade utmaningar och problem. I bästa fall flyter arbetet såklart på enligt den tidplan som är uppsatt och fortlöper som planerat utan bekymmer. Men titt som tätt kan saker och ting inträffa som måste hanteras. Dessa svårigheter har erfarna och kompetenta hantverkare stor erfarenhet av att hantera.

Till exempel kan det vara så att hantverkaren anländer till platsen bara för att inse att ritningen inte riktigt överensstämmer med verkligheten. I dessa fall kan den konsult som har planerat arbetet använt sig av en äldre ritning som inte längre är aktuell. Detta är fallet i ungefär nio av tio gånger som denna typ av problem uppstår. Detta bjuder på det delikata problemet att isoleringen också måste få plats, vilket ibland glöms bort i virrvarret.

Men för det allra mesta funkar det hela bra och dagens moderna schakt är vanligtvis lite större än gårdagens diton. Däremot kan utrymmet i samband med ett stambyte fortfarande vara begränsat.

Hur är det då med relining som ett alternativ till att byta ut stammarna?

Istället för att byta ut stammarna använder sig hantverkarna ibland av relining som en alternativ metod. Detta kan vissa gånger vara ett bra alternativ, till exempel i de fall då det av olika skäl inte är möjligt att gräva upp rören. Men även i dessa fall behöver den strumpa som används i samband med reliningen kunna fästa på någon yta. Detta problem kan lösas genom att man punktgräver. Det mesta går helt enkelt att lösa bara man vill!