Ett stambyte i Stockholm bör utföras av en erfaren entreprenör

Ett stambyte i Stockholm är en stor reparationsåtgärd. Åtgärden går ut på att avlägsna och byta ut de befintliga stammarna i fastigheten. Detta arbete behöver vanligtvis utföra när rören ifråga antingen är väldigt gamla eller så pass skadade att de inte kan repareras. Detta är ett arbete som kan vara ganska komplext och även hyfsat kostsamt. Därför är det viktigt att du anlitar en erfaren och duktig entreprenör som kan utföra arbete på bästa sätt.

Så går ett stambyte i Stockholm till i grova drag

Ett byte av stammarna går i grova drag till på följande sätt:

  1. Stammarna avlägsnas och byts ut. Det första steget när stammarna ska bytas är att avlägsna de befintliga rören. Detta kan göras genom att väldigt försiktigt skära igenom den vägg eller det golv som döljer rörsystemet.
  2. Rören ansluts till vatten- och avloppsledningarna. När de gamla rören har avlägsnats kan de nya rören läggas på plats. Detta är ett jobb som utförs av en rörläggare som ansluter de nya rören till de befintliga vatten- och avloppsledningarna. Här är det viktigt att allt är tätt förslutet för att inte läckor ska uppstå.
  3. Badrummet renoveras. Så fort de nya rören har lagts på plats är det dags att reparera området runt dessa. Detta betyder att entreprenören behöver få på plats nya tätskikt samt renovera hela badrummet.

Som du märker är ett stambyte i Stockholm ett stort och omfattande arbete. Om du som fastighetsägare överväger att utföra denna åtgärd bör du därför försäkra dig om att du anlitar rätt entreprenör för jobbet. Detta kan du med fördel göra genom att ta in offerter från flera olika entreprenörer innan du i slutändan bestämmer dig för vem du ska anlita.

Arbetet kommer påverka din vardag på ett påtagligt sätt

I samband med att stammarna byts ut i din fastighet kommer vattnet i fastigheten stängas av. Detta innebär att varken toalett, handfat eller andra delar av lägenheten som är beroende av vatten kommer kunna användas under arbetets gång. Du kan därför antingen behöva flytta ut från lägenheten under en begränsad tid eller lösa vardagen på ett alternativt sätt. Om du bor i en hyresrätt brukar hyresvärden ordna med alternativa sätt att duscha och gå på toaletten.