Att belåna fakturor skiljer sig åt från att ta ett banklån

Hanteringen av ditt företags kassaflöde är en viktig del av att framgångsrikt driva ett företag. Du kan välja att använda dig av traditionella finansieringsmetoder såsom banklån eller kontokrediter när du är i behov av finansiering. Men att belåna fakturor är ett alternativ som skiljer sig åt från dessa metoder och har blivit allt mer populärt. Här tittar vi närmare på vad du bör tänka på om du överväger att låna mot dina kundfakturor!

4 saker att fundera på om du överväger att belåna fakturor

Överväger du att börja belåna fakturor för att på så vis stärka kassaflödet? Om så är fallet bör du fundera över följande aspekter:

  • Kundernas kreditvärdighet. Factoringbolag tittar inte på ditt företags kreditvärdighet utan bedömer istället dina kunders förmåga att betala sina fakturor. Därmed hänger detta upplägg istället på kundernas kreditvärdighet snarare än på din egen. Det är ju trots allt dina kunder som är ansvariga för att betala de fakturor som du lånar mot.
  • Den snabba tillgången till pengar. Fakturabelåning är ett effektivt sätt att snabbt få tillgång till pengar. Genom att belåna fakturor kan du stärka företagets likviditet och förmåga att betala utgifter här och nu.
  • Avsaknaden av säkerhet. Detta upplägg kräver generellt sett inte att du ställer någon säkerhet för lånet av pengar. Istället används de fakturor som belånas som säkerhet för krediten.
  • Den flexibla återbetalningen. Återbetalningen av den kredit som fakturabelåning innebär är flexibel och beroende av att dina kunder betalar sina fakturor. Därmed är detta ett betydligt mer flexibelt upplägg jämfört med ett traditionellt banklån eller liknande.

Så kan du välja mellan fakturabelåning eller banklån

Valet mellan fakturabelåning eller andra finansieringstjänster, såsom ett traditionellt banklån, bör göras utifrån flera olika faktorer. Du bör till exempel ta hänsyn till ditt företags behov av pengar och omedelbara behov av kassaflöde. Dessutom bör du även fundera över dina kunders kreditvärdighet och huruvida du är bekväm med att låna pengar mot obetalda fakturor.

Mer traditionella sätt att låna pengar kan förvisso ge dig ett stort inflöde av lånade pengar till en potentiellt lägre ränta. Men samtidigt är banklån och andra finansieringsmetoder ofta förknippade med striktare krav och villkor samt en längre väntetid till beviljande.