Arborist i Stockholm med omnejd

Arborist i Stockholm med omnejd

Om du bor i villa eller har en sommarstuga i Stockholm har du säkert någon gång funderat på att fälla ner en del träd. Ett litet mindre träd kan man ibland fälla själv men många gånger är det bättre att man anlitar en arborist, särskilt om det finns elledningar på tomten. Att fälla träd i närheten av elledningar är alltid förenat med vissa risker och ingenting som man bör utföra på egen hand. Även om det inte finns elledningar på tomten så kan det vara klokt att anlita en arborist i Stockholm. Som lekman har man kanske inte det utrustning som behövs och det är svårt att veta åt vilket håll trädet kommer att falla eller att någon annan olycka uppstår.

Vilka tjänster utför en arborist i Stockholm? 

När du anlitar en arborist ska du alltid fråga om de är certifierade. Att vara certifierad arborist innebär att man har de specialkunskaper som behövs inom trädfällning. Det räcker alltså inte att ha en motorsåg och sedan ge sig ut och fälla träd för att få kalla sig arborist. En arborist arbetar både med trädfällning men också med annan typ av trädvård, det kan till exempel röra sig om beskärning eller besiktning av träd. En arborist avverkar också träd och arbetar som konsulter och ger råd om plantering av nya träd. 

Kan en arborist besikta träd? 

Ja, en utbildad arborist kan också utföra trädbesiktning, både hos företag, offentlig verksamhet och privatpersoner. Det bästa för miljön är om hen klättrar upp i de träd som behöver besiktigas. Om ett träd är sjukt och behöver tas ned så kan arboristen även fälla ner trädet och sedan genomföra en stubbfräsning och bortforsling av de träd som tagits ned. Arborister jobbar även med skogsavverkning och med att beskära olika typer av fruktträd som till exempel äppel- eller päronträd. 

Utför en arborist kronrensning? 

En arborist i Stockholm fäller inte bara ner träd. De planterar nya träd och en annan viktig uppgift är kronrensning. Att utföra en kronrensning är ett svårt jobb som krävs lång erfarenhet för att behärska. När en arborist utför en kronrensning så innebär det att man beskär trädet och tar bort både skadade och döda grenar. Ibland behöver man gallra bland träden så att det inte blir för många på tomten som skymmer solen för annan växtlighet. Ibland skuggar trädet uteplatsen där man vill att solen ska nå fram.